UNDP

Rozvojový program OSN (UNDP – z anglického United Nations Development Programme) je speciální instituce Organizace spojených národů vytvořená v roce 1965. Odpovídá za řízení a koordinaci rozvojových projektů a poskytování technické pomoci.

Projektů UNDP se účastníme od roku 2019. Zikmund electronics pomáhá ke zlepšení technologické zdatnosti vodárenství v rozvojových zemích.