VYHLEDÁVÁNÍ VTOKU BALASTNÍCH VOD

VYHLEDÁVÁNÍ VTOKU BALASTNÍCH VOD

Funkce vyhledávání vtoku balastních vod je SVĚTOVÝ UNIKÁT. Jako jediní na světě jsme dokázali zkonstruovat detektor vtoku balastních (skrytých) průsaků. Ten se používá tehdy, dojede-li kamera na úsek zaplavený vodou. V tomto bodě vzniká otázka - je tato voda průsak nebo je to voda, která na toto místo dotekla? My známe odpověď! 

Voda, která prasklinami vniká do potrubí je zátěží pro ČOV, protože zvyšuje objem přečišťované vody. Tato funkce je tedy nesmírně důležitá, protože pomáhá optimalizovat přitékající odpadní vody do ČOV.

Vyvěrající voda je v porušeném potrubí elektronicky detekována a zanesena do grafu který vyhodnotí ve které části potrubí k neviditelnému vtoku dochází.

ZAJISTÍ SNÍŽENÍ MNOŽSTVÍ VODY NA ČOV